Endian SCORE tjänsteplattform är ett startpaket för din IoT-lösning.

VAD ÄR ENDIAN SCORE?

Att bygga en robust och säker molnlösning för IoT är en komplex uppgift. Vi vill göra det mindre komplicerat. Med Endian SCORE får du en IoT molninfrastruktur som låter dig fokusera på det som är viktigt för dig, dina produkter. Kom igång med applikationsutvecklingen på direkten, utan att låsa in dig till en plattformsleverantör. Du bestämmer om du vill underhålla plattformen själv eller om du vill ha Endians hjälp, medan ni bygger upp er IoT kompetens.

SCORE är infrastruktur beskriven med kod, Infrastructure as Code (IaC), och är baserat på vältestade Open Source komponenter. Dessa levererar funktionalitet som är absolut nödvändig för en IoT molnlösning, inklusive säkerhet för dina enheter.

ENDIAN SCORE KOMPONENTER

 • Mosquitto
 • Prometheus
 • PostgreSQL
 • Redis
 • Grafana
 • Mender
 • InfluxData TICK stack

TEKNOLOGIER

 • Kubernetes
 • Docker
 • MQTT
 • HTTP(S)
 • TLS
 • X509
 • SQL

EXEMPEL PÅ EN IOT MOLNLÖSNING

De 9 verben för IoT molnplattformarEndian SCORE
SKALANär dina affärer växer behöver din molnlösning växa ikapp. Skalning av resurser i molnet kan vara enkelt om allt är gjort korrekt och från början.Kubernetes
Docker
SÄKRASäkra informationen genom att kryptera alla kommunikationslänkar utanför molnet.TLS
PROVISIONERAVerifiera identiteten av dina enheter för att säkerställa att inga andra enheter kommer åt din IoT molnlösning genom provisionering. Certifikatbaserad autentisering garanterar identiteten för dina enheter.X509
ACL
SAMLASamla all enhetsdata på ett centralt ställe för att få en översikt över dina enheter samt skapa nya affärsmodeller.Mosquitto, Telegraf, InfluxDB
VISUALISERAUpplev sensor data i vackra grafer för att få en snabb överblick över dina enheters status.Grafana
ÖVERVAKAÖvervaka statusen på alla komponenter i molnet och skapa regler för att automatiskt agera på händelser, t.ex öka resurserna i molnlösningen vid hög last eller skicka notiser om ökande kostnader.Prometheus
Kapacitor
UPPGRADERAUppgradera mjukvaran i dina enheter efter de har nått dina kunder med en OTA-lösning.Mender
EXPANDERAEn molnlösning är inte komplett utan din specifika funktionalitet. Expandera molnplattformen med komponenter som krävs för dina affärsmodeller.PostgreSQL, Redis
Javascript, Golang
SÄKERHETSKOPIERAEnhetsdata samt kunddata är dina mest värdefulla tillgångar. Säkerhetskopiera all data ifall servrarna kraschar.

VÅRA LÖFTEN

Kom igång dag ett

Det kan vara svårt att komma igång med sin IoT-lösning när det finns så många val av teknologier och lösningar att välja emellan. Endian SCORE är baserat på stabila 'best practice' Open Source komponenter och standardiserade protokoll som säkerställer kraven för en basal IoT-lösning. Med Endian SCORE kommer du igång dag 1, och kan snabbare driftsätta din tjänst.

Ingen inlåsningseffekt

Med Endian SCORE bestämmer du själv vilken nivå av kontroll du vill ha och hur mycket hjälp du behöver från experter. Du väljer hos vilken molnleverantör Endian SCORE körs. Eftersom Endian SCORE är baserat på standardiserad och öppna protokoll kan du byta molnkomponenter till andra kompatibla komponenter som bättre passar din molnlösning. Endian kan hjälpa till om du behöver det, vår affärsmodell ger dig flexibilitet -- ta full kontroll över molnlösningen närsomhelst.

Framtidssäker

Teknologier ändras ständigt och det är viktigt att vara förberedd på snabba ändringar. Endian SCORE innehåller komponenter som är nödvändiga att säkerställa säkerhet, skalbarhet och flexibilitet. Med en FOTA (Firmware Over The Air update) komponent kan dina enheter få nya funktioner samt skyddas från säkerhetsproblem efter dina kunder har fått enheterna. Endian SCORE växer med dina affärer; molnresurser kan enkelt läggas till när det behövs.

Din helhetsleverantör

Vi vill vara din lokala teknologipartner och kan hjälpa till med allt från hårdvaruutveckling och inbyggd Linux plattformsutveckling till byggsystem och kodhantering, från applikationsutveckling till molnhantering. Vi kan även tillhandahålla utbildning till dina anställda om hur man hanterar IoT-lösningar. Lås inte in dig hos en stor moln-leverantör, vi är tillgängliga som din lokala IoT partner.